Volná expozice

kombajn.jpgSituování Hornického muzea na místě, kde se uhlí dříve opravdu těžilo, a přitom na okraji chráněné přírodní památky, z něj dělá světový unikát. Souvislou rozlohou cca 35 hektarů se stalo největším muzejním areálem v České republice. Exponáty na volné ploše zachycují zdejší lidské aktivity od doby kamenné v podobě sídliště pralidí, přes rozmach těžby reprezentovaný typickou průmyslovou architekturou, až po důlní techniku 20. století. Spíše než o muzeum v klasickém smyslu zde tedy je jakási kombinace muzea a skanzenu, navíc doplněná o možnosti provozování nejrůznějších sportovních aktivit.

Kromě dvou hlavních budov s expozicemi se na volné ploše nachází mnoho dalších zajímavých objektů:
•rekonstrukce sídliště lovců mamutů
•ukázky těžké moderní hornické techniky (těžební stroje, kombajny, důlní lokomotivy atd.)
•ve zvláštní budově jsou k vidění hornické umývárny a typické řetízkové šatny
•řada dětských atrakcí a možností sportovního vyžití

Všechny venkovní exponáty jsou opatřeny vysvětlujícími tabulemi.