Landek

Rozhledna na vrchu Landek

V bezprostřední blízkosti Landek parku se nachází národní přírodní památka Landek. Lokalitou a jejím okolí vedou naučné stezky (přírodovědecká a hornická) a cyklostezka "Odra-Landek". Na vrcholu kopce v bezprostřední blízkosti slovanského hradiska byla roku 1998 postavena rozhledna. Nedaleké slepé rameno Odry s vodáckým centrem nabízí možnost provozování vodních sportů.
 

Národní přírodní památka Landek
•rozloha: 85,53 ha
•nadmořská výška: 208 až 280 m
•rok vyhlášení: 1992


Předmětem ochrany v Národní přírodní památce Landek jsou:

přirozené lesní porosty
unikátní geologická stavba
archeologická naleziště

Roku 1996 vznikl střednědobý program Revitalizace národní přírodní památky Landek, který roku 1999 získal Cenu Henryho Forda za obnovu životního prostředí a kulturního dědictví v Evropě. Cílem programu, který vznikl ve spolupráci s Klub přátel hornického muzea v Ostravě, byla obnova rostlinných a živočišných druhů a zpřístupnění nejzajímavějších archeologických a geologických míst. V roce 1997 podal tehdejší ostravský primátor návrh vládě České republiky, aby usilovala o zápis této lokality do Seznamu světového dědictví UNESCO.

 

Největší hornické muzeum v České republice s nejširší nabídkou doplňkových služeb nabízí svým návštěvníkům celodenní výlet mezi památkami v přírodě.

Pod Landekem 64, 725 29 Ostrava-Petřkovice
Rezervace: 596 131 804
NONSTOP infolinka: +420 602 532 414
 

 vez.jpgNejvětší hornické muzeum v ČR se rozprostírá na jihovýchodním úpatí vrchu Landek, který leží nad soutokem řek Odry a Ostravice. Landek byl v roce 1992 vyhlášen národní přírodní památkou. Je to světově známá lokalita z hlediska geologie, archeologie, historie, přírodovědy a hornictví. Právě propojení hornického muzea jako technické památky a vrchu Landek jako národní přírodní památky s bohatou vegetací i zvířenou dodává této lokalitě jedinečnost a přitažlivost. Landek je také světoznámý unikátním nálezem Landecké venuše – 46 mm vysokým torzem ženy vyřezaným z krevele. Svým štíhlým až „kubistickým“ tvarem se odlišuje od běžných paleolitických venuší. Je to jediná štíhlá venuše v Evropě. Muzeum bylo otevřeno 4. prosince 1993 na svátek sv. Barbory, patronky horníků.

  

V areálu působí: umělecký řezbář Jaroslav Slavík, umělecký kovář Jan Štursa a umělecký kovář Tomáš Szwanczar