Biologické zajímavosti
 

Puvodni buciny

Jedním z důvodů zřízení národní přírodní památky Landek v bezprostřední blízkosti Hornického muzea je ochrana zdejších přirozených lesních porostů, které se v intenzívně obhospodařované krajině jinde již vyskytují velmi zřídka. Základním původním druhem zde je buk, dub letní, dub zimní, habr a javor. Některé zdejší buky jsou staré více než 150 let. Dalším důvodem ochrany je volný výskyt vzácné lilie zlatohlavé.

K zajímavým a vzácným živočišným druhům vyskytujícím se na této lokalitě patří brouk drabčík. Z ohrožených ptačích druhů je tu možné spatřit strakapouda prostředního, lejska šedého nebo chřástala polního. Z opuštěných štol na noc vylétají netopýři.

Orgány ochrany přírody se snaží na tomto území postupně omezovat všechny nepůvodní dřeviny, především břízy, akáty a topoly, a likvidovat agresívní náletové porosty, jako je křídlatka japonská a bez černý.