Geologické zajímavosti

Uhlené sloje

V areálu hornického muzea Landek Park mohou návštěvníci vidět ojedinělou geologickou situaci: výchozy karbonských uhlonosných vrstev přímo na povrch, které ve světě v tomto měřítku prakticky nemají obdoby. I to bylo jedním z důvodů zřízení národní přírodní památky Landek: je zde možné bezprostředně vidět, jak se tyto vrstvy utvářely.

Na Landeku je možné vidět jak petřkovské a hrušovské vrstvy vycházející na povrch, tak i horninu, která je navzájem odděluje, tzv. hlavní ostravský brousek. Velké množství v něm obsaženého popela ukazuje, že období tvorby petřkovských a hrušovských vrstev přerušila bouřlivá sopečná aktivita.

Na Landeku je také možné pozorovat výchozy uhelných slojí přímo na povrch. Některé z nich mají mocnost větší než půl metru, například sloj Neočekávaná u brány dolu Anselm má 80 centimetrů.

Geologické zajímavosti je možné pozorovat jak v areálu Landek Park, tak na trase hornické naučné stezky v širším okolí. Mnoho informací k nim je i přímo v expozicích hornického muzea.