1. 5. 2014     Den otevřených dveří
                    

          6
. 7. 2014     FAJNE LÉTO 2014 v Landek Parku 
        

               

          

   

           Více informací k jednotlivým akcím naleznete v příslušných sekcích.