Expozice Historie důlní dopravy

Námětem expozice jsou dějiny důlní dopravy od středověku po současnost.
Důraz je kladen především na vývoj důlní dopravy v prostředí uhelného dolu, od dopravy pomocí koní po dopravu současnou.
Expozice mapuje rozvoj přepravy horníků, uhlí a materiálu v dole.


Objekt, ve kterém je expozice umístěna, je nejstarší z dochovaných objektů v areálu dolu Anselm. Kdysi sloužil jako stáj pro koně a kočárovna.

Toto místo se tedy jevilo jako příhodné pro umístění expozice zabývající se dopravou, do určité míry se jedná o navrácení k původnímu určení budovy.
 

Expozice je realizována pomocí trojrozměrných exponátů a obrazového materiálu.
U trojrozměrných exponátů se zčásti jedná o historické artefakty a zčásti o novodobé modely těžních či přepravních zařízení. 

Prohlídku Expozice Historie důlní dopravy nabízíme jako bonus k prohlídce Velkého okruhu v době provozu sezónní lidové hospody (od května do října).