Ciekawostki przyrodnicze

Puvodni bucinyJednym z powodów powołania do życia narodowego pomnika przyrody Landek w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Górnictwa OKD jest ochrona tutejszej roślinności leśnej, która bardzo rzadko pojawia się na terenach przemysłowych. Podstawowymi gatunkami są tu: buk, dąb letni, dąb zimowy, grab i klon. Niektóre tutejsze buki mają ponad 150 lat. Kolejnym powodem ochrony jest wolno występująca cenna lilia złotogłowa.

Do ciekawych i cennych gatunków zwierząt pojawiających się na tym terenie należy chrząszcz kusak. Z zagrożonych gatunków ptaków można tu spotkać dzięcioła średniego, muchołówkę szarą czy chruściela polnego. Z opuszczonych sztolni w nocy wylatują nietoperze.

Urzędy ochrony przyrody starają się stopniowo ograniczać na tym terenie wszystkie niepierwotne zarośla - przede wszystkim brzozy, akacje i topole – oraz likwidować agresywne pnące rośliny takie jak rdestowiec ostrokończysty czy bez czarny.