Historia
 

Tereny nad doliną rzek Odry i Ostrawicy oferowały ludziom naturalne warunki do osiedlenia od starszego okresu kamiennego (paleolitu) aż do współczesności. Dzięki strategicznemu położeniu na północnym skraju Bramy Morawskiej często konieczne było umacnianie tych osiedli. Dowodem na ludzkie osady na Landeku są dziś liczne znaleziska archeologiczne oraz bogate źródła historyczne.

Landecký hradPierwsze osady na tym terenie pochodzą z okresu młodszego paleolitu zwanego gravettién, z przed około 23 tysięcy lat temu. Z tego okresu pochodzi także udokumentowane pierwsze użycie węgla na terenie naszego kraju a jedno z najstarszych na świecie (najstarsze wzmianki na ten temat pochodzą z Francji, gdzie praludzie używali węgla brunatnego). Poddane koksowaniu pozostałości węgla z prawiekowych palenisk na Landeku pochodzą z tutejszych złóż węgla , które na tym terenie wychodziły na powierzchnię.

Na terenie Landeku udokumentowano również osadnictwo z neolitu (młodszego okresu kamiennego). Znaleziono tu także przedmioty łużyckiej kultury pól popielnicowych z młodszego okresu brązu.

Na wierzchołku góry Landek znajdują się pozostałości słowiańskiej osady z VIII wieku ne. Bardziej dostępna strona południowa chroniona jest przez potężny wał, z którego zachowało się 158 metrów. Cały ogrodzony teren miał powierzchnię 0,61 hektara. Dotąd nie przeprowadzono badań archeologicznych, na podstawie których można by powiedzieć coś więcej o mieszkańcach osady.

W okresie od XI do XVII wieku stał tutaj zamek Landek. Za jego założyciela uważa się Przemysława Otokara II. Z ówczesnych informacji wynika, że zbudowany był na planie prostokąta z wieżami na rogach. Został zburzony na rozkaz książąt opawskich, do czasów współczesnych zachował się tylko nieznaczny fragment muru.

Za sprawą sprzyjającej sytuacji geologicznej wydobycie węgla rozpoczęło się tu bardzo wcześnie, już w 1782 roku. Od tego czasu proces ten wyraźnie wpływał na krajobraz tego obszaru.