Ekspozycja podziemna

podzemi1.jpgPo zjeździe pod ziemię i wyjściu z windy zwiedzający ma przed sobą cztery kilometry korytarzy, na których prezentowana jest w skrócie tutejsza historia wydobycia węgla od końca XVIII w. do współczesności. Wycieczce po sztolniach pochodzących z połowy XIX w. towarzyszy ciekawy specjalistyczny wykład oraz prezentacja niektórych urządzeń. Postacie górników o naturalnych wymiarach w realistyczny sposób ukazują warunki pracy w kopalni.

 Przebywając pod ziemią można bezpośrednio zapoznać się z układem pokładów węgla oraz warstw geologicznych, które im towarzyszą, z urządzeniami gwarantującymi bezpieczeństwo a przede wszystkim dwiema kompletnie wyposażonymi ścianami wydobywczymi. Ciarki po plecach mogą przejść zwiedzającym przy wałach ochronnych zamykających sztolnię. Za nimi – oczywiście pod precyzyjną kontrolą urządzeń mierniczych - znajdują się śmiercionośne gazy kopalniane.


Podstawowe dane
deti_v_podzemi.jpg

  • całkowita długość sztolni: 250 m
  • głębokość: około 620 m
  • wysokość wieży wydobywczej: 40 m
  • przedział czasu prezentowany przez ekspozycję: 1782 - 1990
  • data udostępnienia zwiedzającym: 4 grudnia 1993

 

Historia kopalni Anselm

dul_pohled.jpgKopalnia, której nadano imię Ferdynand, została założona przez kapitułę ołomunieckiego arcybiskupstwa. Od roku 1782 węgiel wydobywało się tu w sztolniach, w roku 1835 rozpoczęto wydobycie głębinowe. To najstarsza kopalnia głębinowa w rejonie Ostrawy. W roku 1843 jej właścicielem został Salomon Mayer Rotschild, który na cześć swojego syna zmienił jej nazwę na Salomon. Kopalnie zmieniała swą nazwę jeszcze kilkakrotnie – Petershofen w czasie niemieckiej okupacji, Masaryk w roku 1946 i Eduard Urx w roku 1951. Wydobycie ukończono w roku 1991.

Tworzenie muzeum rozpoczęło się jeszcze w końcowym etapie funkcjonowania kopalni, od roku 1987. Jednym z pierwszych zadań była ochrona i gromadzenie urządzeń kopalnianych, dokumentów i fotografii związanych z wydobyciem węgla kamiennego w rejonie Ostrawy. Podziemna ekspozycja została udostępniona zwiedzającym w roku 1993 w dniu święta patronki górników świętej Barbary (4 grudnia). Znajduje się ona w sztolniach na najwyższym piętrze kopalni Anselm, w pokładach Albert i Franciszek. Kopalnia Anselm otrzymała status zabytku kultury.