Ekspozycja ratownictwa górniczego

zachranari2.jpgLandecka ekspozycja ratownictwa górniczego jest największą tego rodzaju na świecie. Prezentuje trudne i ryzykowne działania, bez których praca pod ziemią byłaby niemożliwa oraz urządzenia, które umożliwiają ratownikom poruszanie się w środowisku bardziej nieprzyjaznym niż przestrzeń kosmiczna czy morskie głębiny.

Zwiedzający ma okazję zobaczyć prawdziwą bazę ratownictwa górniczego oraz urządzenia oddechowe i ratujące życie. Niektóre eksponaty to unikaty na skalę światową. Najstarsze zachowane urządzenia oddechowe pochodzą z roku 1884, a przykładowo znajdujący się w wyjątkowo dobrym stanie zestaw do nurkowania Siebe – Gorman z roku 1920 jest ciągłym przedmiotem zainteresowania specjalistów i miłośników historii nurkowania czy historycznych urządzeń. Tematem ekspozycji nie jest tylko historia. Można się tu zapoznać z kolejnymi etapami rozwoju urządzeń oddechowych i ratowniczych. Nie brakuje także wałów odpornych na wybuchy czy też innych technologii zwiększających bezpieczeństwo pracy pod ziemią.

 Jedną z wyjątkowych atrakcji oferowanych zwiedzającym jest możliwość uczestnictwa w ćwiczeniach ratowniczych na ratowniczym poligonie. Symuluje się tam warunki, w których mogą się znaleźć członkowie grupy podczas swojej pracy: utrudnione oddychanie, ciemności, wysoka temperatura, huk, mała powierzchnia.

 

Pomnik

Nie chodzi tylko o zwykłą muzealną ekspozycję, ale także o pełen pietyzmu pomnik ratowników, którzy zginęli podczas wykonywania swojej pracy, w chwilach, w których starali się uratować życie swoich bliźnich. Tablicę pamiątkową z imionami 101 członków ratowniczej służby górniczej zaprojektował znany twórca Kurt Gebauer. Tutaj odbywają się także uroczystości związane z ratowniczą służbą górniczą, przykładowo nadawanie odznaczeń zasłużonym ratownikom.

Przegląd ekspozycji ratownictwa górniczego.

  • Baza ratownictwa górniczego.
  • Umieszczone w korytarzach wały odporne na wybuchy ze stalowymi i drewnianymi umocnieniami.
  • Urządzenia oddechowe i ratujące życie począwszy od najstarszego z roku 1884 do roku 1942.
  • Urządzenia oddechowe, ratujące życie oraz służące do nurkowania wyprodukowane po roku 1942.
  • Miejsce pamięci poświęcone zmarłym ratownikom
  • Ratowniczy poligon ćwiczeń (dymnice) na którym przebiegają symulacje warunków panujących na różnych poziomach kopalni.